Informácie k novým sušiacim filtrom a sušiacim materiálom TF 180 - TF 1200

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Sušiace filtre sa používajú pri tlakových indikátoroch netesnosti na báze vzduchu, aby nedošlo k vzniku vlhkosti, kondenzátu a korózie v monitorovacom priestore.

Použitie pri indikátoroch netesnosti bez kontroly filtra (FC)
Sušiaci materiál je potrebné meniť raz ročne alebo pri farebnej zmene z oranžovej na bielu, príp. zelenú.

Použitie pri indikátoroch netesnosti s kontrolou filtra (FC)
Sušiaci materiál je potrebné meniť raz ročne alebo po spustení alarmu kontroly filtra (optického/akustického). Snímač kontroly filtra meria stupeň vlhkosti vzduchu vo filtračných komorách a veľmi presne rozpoznáva dosiahnutie najvyššej povolenej hodnoty.

Upozornenie: V prípade spustenia optického/akustického alarmu je nevyhnutné  vymeniť všetok sušiaci materiál za nový!

Indikátor netesnosti, ktorý má v označení „FC“ (napr. na typovom štítku), je vybavený kontrolou filtra (FC).

Pri výmene sa môže použiť len nový, úplne suchý sušiaci materiál v originálnom balení (farba sušiacich perličiek je tmavooranžová). V opačnom prípade je zvýšená pravdepodobnosť predčasného alarmu (len u prístrojov s kontrolou filtra FC).

 

Späť