Imprint / Všeobecné obchodné podmienky predaja

Za obsah zodpovedá:

sgb_logo   SGB GmbH
Hofstraße 10
D-57076 Siegen

Telefón: +49(0)271/48964-0
Telefón: +49(0)271/48964-6


Obchodný riaditeľ: Dipl.-Wi.-Ing. Jost Berg
Registrovaný na súde: Amtsgericht Siegen
Registračné číslo: HRB 1199
Daňové identifikačné číslo podľa §27a Zákona o dani z obratu:
DE 126561182

 


Stiahnite si naše Všeobecné obchodné podmienky (angličtina):

Terms Download

Vylúčenie záruky

Napriek dôkladnej kontrole obsahu nepreberáme záruku za obsahy externých odkazov. Za obsah prepojených stránok zodpovedá výlučne ich prevádzkovateľ.

Nepreberáme zodpovednosť za úplnosť a správnosť tu zverejneného obsahu a obrázkov. Chyby a zmeny sú vyhradené.

Ak sa užívateľ spolieha na tieto informácie, deje sa tak na jeho vlastné riziko. Tieto stránky sú cez linky prepojené na ďalšie stránky, ktoré prevádzkujú iné firmy, a ktorých aktuálny obsah nám nie je známy. Z tohto dôvodu sa výslovne dištancujeme od obsahu týchto stránok.

Komunikácia prostredníctvom kontaktného formuláru alebo e-mailu je spravidla nekódovaná a za určitých okolností môže byť zhliadnutá neoprávnenou treťou stranou (hackeri). Toto musí užívateľ zobrať na vedomie pri uvádzaní dôverných informácií.

Taktiež nepreberáme záruku za akúkoľvek formu škody spôsobenú úžívaním tejto stránky. Rovnako aj sťahovanie akýchkoľvek dát je len na vlastné riziko.

Ochrana údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere a pre ich bezpečnosť sme prijali účinné opatrenia. S Vašimi dátami zaobchádzame zodpovedne a v súlade so zákonom o chrane osobných údajov.

Vaše údaje ukladáme a používame, len pokiaľ je to nevyhnutné na spracovanie Vašich otázok a zákaziek a s Vašim výslovným súhlasom. Vaše údaje nie sú poskytované tretím osobám.

Autorské práva

Všetky práva sú vyhradené. Obsah tejto webovej stránky podlieha autorským právam a ostatným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Každé kopírovanie alebo množenie webovej stránky alebo jednotlivých častí nie je bez nášho výslovného súhlasu povolené.