Lekkasjedetektorer for fyringsoljetanker

Lekkasjedetektorer for fyringsoljetanker

Lekkasjedetektorer for den typiske bruk av et fyringsoljetanksystem:

For ståltanker med lekkasjebeskyttelseskledning og dobbeltveggede plastbeholdere med en sugeledning til lekkasjeindikatoren på bunnen av overvåkingskammeret:
VL 34

For dobbeltveggede beholdere uten sugeledning for lekkasjeindikatoren på det laveste punktet i overvåkingskammeret:
VL 330

For dobbeltveggede rørledninger:
VLR-410/E


3-D Animationen

Tank med lekkasjebeskyttelseskledning med en sugeledning til det laveste punktet i overvåkingskammeret som overvåkes av en vakuumlekkasjeindikator
Rør for transport av væsker med flammepunkt over 55 °C (f.eks olje) overvåkes av en undertrykkslekkasjeindikator