Lekkasjeindikator VL 255 PM

Undertrykkslekkasjeindikator i en værbestandig utførelse P med valgfri digital trykkindikator M:

Typebetegnelse med alarmundertrykk i mbar:
VL 255 P eller VL 255 PM

Driftsundertrykk:
< 380 mbar

Beholder:
Flatbunnede tanker med dobbeltbunn.

Lagervarer:
- Væsker som er skadelige for vassdrag, med flammepunkt >55 °C
for eksempel fyringsolje, diesel og andre stoffer, forutsatt at lekkasjeindikatoren er bestandig overfor lagervarene.

Utførelser:
i messing (MS) eller rustfritt stål (V4A)