Lekkasje sensorer er designet for å oppdage væsker i beholdere, under pumper, kummer og liknende

Boks for 2 sensorer
Boks for 2 sensorer
Leckagesonde: Hutschienengehäuse
Hutschienengehäuse

En lekkasje under væskenivået i tanken vil bli oppdaget. De gir ingen indikasjon på tettheten i den sekundære beholderen.

LS-50

Væsker med flammepunkt over > 55°C
som f.eks. fyringsolje, diesel, motorolje og liknende

forskjellige sensorer tilgjengelig:

Kapasitiv sensor KS

Minimum væskenivå: < 5 mm
 

Kapasitiv sensor KVS

Minimum væskenivå: < 1 mm

Konduktivitetsmåler LS

Minimum væskenivå: < 3 mm

Flytende bryter

Minimum væskenivå: ca. 3 mm