Lekkasjeindikator/lekkasjeindikatorteknologi

Sikrer et rent og ubelastet miljø.

Over- og undertrykk lekkasjeindikatorer og lekkasjeindikatorenheter til dobbeltveggede beholdere og rørledninger.
Lekkasjeindikatorsystemer som avgir alarm før det kan oppstå en miljøforurensning.
En velprøvd og sikker teknologi for overvåking av beholdere og rør.
Lekkasjesonder for overvåking av oppsamlingskamre, kuppelsjakter og pumpesumper.

Lekkasjeindikatorer og lekkasjedetektorer

Høyeste sikkerheten innen miljøvern gir lekkasjeindikatoren og lekkasjevarslingsenheter samt lekkasjesonder fra SGB​GmbH. Lekkasjeindikatorsystemer som består av lekkasjedetektor, lekkasjeindikator og eventuelt en lekkasjesonde som overvåker dobbeltveggede beholdere og dobbeltveggede rør på en pålitelig og sikker måte. Et lekkasjeindikatorsystem laget i samsvar med kravene i DIN EN 13160, har TÜV-godkjente lekkasjedetektorer og lekkasjeindikatorenheter og gir høyeste kvalitet og pålitelighet. Flere millioner beholdere overvåkes permanent for lekkasjer rundt i verden i dag med en lekkasjevarslingsenhet, en lekkasjeindikatorenhet eller en lekkasjesonde. SGB lekkasjeindikator har vært en anerkjent merkevare i over 50 år.