DL-5

 

Livelli di pressione di allarme in mbar:
465
465
Prodotti successivi:
DL-450
 

 

Livelli di pressione di allarme in mbar:
430, 590, 1100
Prodotti successivi:
DL 590 o DL 750 o DL-1100
 

DL-7

 

Livelli di pressione di allarme in mbar:
2300
Prodotti successivi:
DL 2300
 

 

Livelli di pressione di allarme in mbar:
430, 590, 1100

Prodotti successivi:
DLG 450, DLG 590, DLG 1100

 


DL-4000

 

Livelli di pressione di allarme in mbar:
330, 410
Prodotti successivi:
DL 330
 

ELC

 

Livelli di pressione di allarme in mbar:
330, 430
Prodotti successivi:
DL 330 ELC FC