Lekkasjeindikator VLR 410/E

Undertrykkslekkasjeindikator med avanserte elektroniske funksjoner. Det kan kobles til flere sensorer og magnetventiler.

Magnetventiler i forbindelsesledningene brukes til å beskytte lekkasjeindikatoren mot overtrykk som kan oppstå ved lekkasjer under trykk > 5 bar i rørledninger som kan påvirke lekkasjeindikatoren.

Også tilgjengelig i værbestandig konstruksjon P.

Typebetegnelse med alarmundertrykk i mbar:
VLR 410/E; VLR 410/E,

Rørledning:
godkjente dobbeltveggede rør eller slanger

Egnet til:
Væsker som er skadelige for vassdrag, med flammepunkt >55 °C

f.eks.: fyringsolje, diesel, ifølge stoffliste: kjemikalier, syrer, baser