Lekkasjeindikator VL 570/E PM

VL 570/E PM
Monteringssett med magnetventiler i suge- og måleledning

Undertrykkslekkasjedetektor VL 570/E PM i en værbestandig utførelse P med digital trykkindikator M, eventuelt uten digital trykkindikator M: VL 570/E P

En sensor i sugeledningen registrerer oppstått væske og utløser alarmen. Både trykkstyrt alarmsignal og alarmsignal utløst av væskesensor vil føre til stans av pumpen og lukking av magnetventilene i suge og målelinjen. VL 570/E PM er derfor også egnet for kontroll av beholdere med innvendig trykk opptil 10 bar.

På grunn av det høye undertrykksalarmnivået kan det også overvåkes beholdere med opp til 3 m i diameter for lagring av væsker med tettheter inntil 1,9 g/cm3.

Alarmundertrykk:
> 570 mbar

Driftsundertrykk:
< 700 mbar

Beholder:
- liggende, sylindriske, dobbeltveggede beholdere, f.eks. i samsvar med DIN 6608; 6616, 6617, 6623, 6624
- tilsvarende énveggede beholdere med godkjent lekkasjebeskyttende kledning – stående beholdere, f.eks i henhold til DIN 6618/2; (!) andre godkjente og egnede beholdere med opptil 10 bar innvendig overtrykk

Lagervarer:
- væsker som er skadelige for vassdrag, med flammepunkt >55 °C
f.eks fyringsolje, diesel, syrer, baser og andre stoffer, forutsatt at holdbarhet av magnetventiler i monteringssettet er tilstrekkelig i forhold til de lagrede materialene.

Utførelse:
Monteringssett i rustfritt stål